Tel: 06-13288895
Een heerlijke ontspanningsmassage
Massage is waarschijnlijk de oudste therapie die de mens kent.
Vanaf 1900 werd massage steeds  populairder in Europa en sindsdien is
massage uitgegroeid tot een behandelmethode ter verbetering en behoud van
de gezondheid.

Door gebruik van verschillende handgrepen en technieken treedt een
ontspannen gevoel op of vindt een verbetering plaats van de zowel fysieke als
psychische klachten.

Massage werkt zeer ontspannend bij stress. Pijnlijke spieren worden weer
soepel en elastisch. Daarnaast vindt er een beÔnvloeding plaats van diverse
processen in het lichaam, bijvoorbeeld:
bloedsomloop, stofwisseling en ademhaling. Die beÔnvloeding van processen
heeft als doel de algehele gezondheid en het welzijn te verhogen, waardoor er
een afname van de klachten zal plaatsvinden.

Gedurende de massage wordt de slip aangehouden. Er wordt met respect
behandeld, zoals alle behandelingen in de praktijk.
Erotische massages
worden niet gegeven.
 
   

Prijs per 30 min € 26,--

Prijs per 60 min € 50,--